Konsulentydelser

Konsulentydelser

Familieplejen Storstrøm tilbyder konsulentydelser for kommunerne efter nærmere aftale og tilbud til plejefamilier til f.eks.:

  • Udarbejdelse af socialrapporter
  • Tilsyn med unge i egen bolig, på efterskole eller lignende
  • Supervision af plejeforældre, kommuner eller andre faggrupper
  • Overvåget samvær/støttet samvær
  • Temadage
  • Støtte til forældre og forældregrupper
  • Samtalegrupper/børn/unge/voksne
  • Pæd.obs.
  • § 54 støtte til forældre med anbragte børn
  • Vikaropgaver i kommunernes Børne- og Familieafdelinger