Værdigrundlag

Et positivt menneskesyn

Familieplejen Storstrøm er en virksomhed som lægger vægt på et positivt menneskesyn.

Det indebærer, at vi i viser hinanden respekt, er nysgerrige og tør stille krav og have forventninger til hinanden.

Tolerance og åben dialog er forudsætningen for, at vi i samarbejde kan skabe entusiasme og fælles fodslag omkring virksomhedens formål og opfyldelse af mål.

Familieplejen Storstrøm er serviceminded og yder høj kvalitet og faglighed i arbejde med såvel børn og familier, som in og eksterne samarbejdspartnere.

Vi er åbne for nye arbejdsopgaver og er opsøgende i forhold til ny viden.

Det er vigtigt at kunne reflektere og lære af sine erfaringer.

Og det er vigtigt at kunne se muligheder for positiv forandring og give plads til kreativitet og vækst for den enkelte medarbejder under ansvar over for virksomheden, lovgivningen og familieplejen Storstrøms samarbejdsparter.