Konsulentydelser

Familieplejen Storstrøm tilbyder konsulentydelser for kommunerne efter nærmere aftale og tilbud til plejefamilier til f.eks.:

 

 • Udarbejdelse af socialrapporter.

 • Kommunens generelle tilsyn.

 • Tilsyn med unge i egen bolig, på efterskole eller lignende.

 • Supervision af plejeforældre, kommuner eller andre faggrupper.

 • Overvåget samvær/støttet samvær

 • Kurser/Temadage/-aftener

 • Støtte til forældre og forældregrupper.

 • Deltagelse i oplysende møder.

 • Terapeutiske forløb. /Familie/par/personlig

 • Samtalegrupper/børn/unge/voksne

 • Pæd.obs.

 • Personlig rådgiver/unge

 • § 54 støtte til forældre med anbragte børn

 • § 50 undersøgelse i samarbejde med kommune

 • Efterværn

 • Vikaropgaver i kommunernes Børne- og Familieafdelinger.
2017 FAMILIEPLEJEN STORSTRØM