Tilsyn med unge på efterskole

Vedr.: Tilsyn med unge boende på efterskole

 

Vi ved, at en del unge, med en problemfyldt baggrund, i midten af august er flyttet ind på mange af landets efterskoler.

De har brug for hjælp til at takle den nye situation med ny skole, en hverdag uden familien derhjemme og mange nye kammerater.

Familieplejen Storstrøm vil gerne tilbyde at være en kontakt for disse børn og være en sparring for skolerne, samt en sikkerhed for de sagsbehandlere og kommuner, der betaler opholdet.

1) Vi vil besøge børnene fire gange årligt.

Yderligere besøg kan aftales mod ekstra betaling, hvis det skønnes nødvendigt.

2) Vi vil være i telefonisk kontakt med skole og børn samt forældre efter behov.

3) Vi vil deltage i et årligt møde på forvaltningen samt udarbejde rapport over forløbet.

Skønnes det nødvendigt undervejs i forløbet, vil nødvendigt skriftligt materiale naturligvis kunne rekvireres.

Vi håber, at I synes, at det kan være et spændende tilbud til svage unge, der måske ved denne indsats kan fastholdes i et positivt forløb.

Med venlig hilsen

Anne-Grete Monk-Hansen

Leder

Tlf. 55 35 80 80 eller mobil: 20 80 05 44.

2017 FAMILIEPLEJEN STORSTRØM