Forældreressourceundersøgelse

§ 50 undersøgelse

Familieplejen Storstrøm tilbyder at foretage en helhedsorienteret undersøgelse af børn og familier i henhold til Servicelovens § 50.

Undersøgelsen omfatter:

* Begrundelse for hvorfor kommunen har anmodet om at der udarbejdes en § 50 undersøgelse - herunder en afklaring af familiens holdning til dette – samt deres behov, forventninger og krav til undersøgelsens indhold.

* Faktuelle oplysninger om familien. Beskrivelse af familiens og netværkets sammensætning og relationer. Sociale og økonomiske forhold. Samt eventuelle problemer med misbrug og helbred. Forældrenes tidligere erfaringer med problemløsning.

* Faktuelle oplysninger om barnet. Beskrivelse af barnets forhold, dels i forhold til sundhed, skole og fritid. Barnets netværk og relationer.

* Udredning af barnet eller den unges udvikling og adfærd. Der fokuseres på barnet eller den unges kognitive, sociale og motoriske udvikling. Herunder en beskrivelse af om barnet eller den unges udvikling og adfærd påvirkes på en uhensigtsmæssig måde. Barnets egen mestring i forhold til dets situation afdækkes. Under dette punkt vil vi tale dels med barnet eller den unge og dels med forældrene om, hvordan de hver især beskriver vanskeligheder, ressourcer og potentialer.

* Beskrivelse af forældrenes omsorgskompetence udfra barnets behov.

* Konsulentens vurdering og konklusion.

Værdier i undersøgelsesprocessen:

Familien er aktive deltagere i undersøgelsesprocessen. Konsulentens opgave er at sikre, at fokus er på barnets behov, understøtte familiens indsigt og forståelse for barnets omsorgssituation, forældrenes egne ressourcer, omsorgskompetencer og sociale vilkår. Således er børn og forældre ikke genstand for en undersøgelse, men medlevende deltagere i undersøgelsesprocessen, ligesom undersøgeren er det.

Konsulentens særlige funktion er at sikre, at barnets behov og ressourcer er i fokus

Konsulenten bidrager til en udvidelse af perspektiverne på barnets og familiens problemer ved at synliggøre de enkelte familiemedlemmers ressourcer samt at være formidler i det samspil, der er mellem familiens medlemmer og dens omgivelser. Undersøgeren inddrager familiens netværk og andre voksne, som har betydning for barnet i denne proces.

Roller og ansvarsfordeling skal være kendt af alle implicerede. Årsager og begrundelser for de områder der undersøges, skal ligeledes være kendte. Der skal være åbenhed og tydelighed om beslutninger og den konklusion der træffes ved undersøgelsens afslutning.

Hvorfor Familieplejen Storstrøm:

1) Familieplejens medarbejdere er trænet i at beskrive og vurdere forskelligartede og komplekse problemstillinger.

2) Familieplejen Storstrøm er en uvildig samarbejdspartner for såvel familien som kommunen.

3) Familieplejen kan gennemføre en undersøgelse indenfor et kort tidsinterval.

4) Familieplejen tilrettelægger undersøgelsesarbejdet i tæt samarbejde med barnet eller den unge, familien og kommunen.

5) Familieplejen kan efter aftale med kommunen tilbyde at undersøgelsen gennemgåes med en af vore psykologiske supervisorer.

Kontaktpersoner:

Vil du interesseret i at vide mere om vores undersøgelser, er du velkommen til at kontakte Familieplejen Storstrøm på tlf.nr. 5535 8080.

Vi kommer meget gerne til dig og fortæller om vores undersøgelseskoncept.

Priser:

Ovennævnte ydelser afregnes efter konsulenttakst eller der kan aftales en fast pris afhængigt af opgavens karakter.

Det er også muligt at indgå en kontrakt om et samlet antal undersøgelser.

November 2008.

2017 FAMILIEPLEJEN STORSTRØM