TAKSTER

TAKSTER    2021

 

Supervision konsulenttakst                                                                 kr. 945,00                                                                                                                                                                     

SAMVÆR: 

Hverdage kl. 8.00 – kl. 17.00 pr. time                                                               kr. 802,00            

 

Hverdage efter kl. 17.00 samt weekend (start fredag kl. 13.00)

søn- og helligdage pr. time                                                                                kr. 1047,00

 

Etableringshonorar pr. sag ved indskrivning                                                     kr. 1056,00

 

Forberedelse og notatskrivning pr. time, afregnes efter forbrug                       kr. 802,00/1047,00

 

Planlægning samt andre møder pr. time pr. konsulent                                      kr. 802,00

 

Rapportskrivning pr. time                                                                                  kr. 802,00

 

Køretid for konsulent pr. time                                                                            kr. 602,00

Køretid efter kl. 17 samt weekend (start fredag kl. 13.00)                                kr. 802,00

 

Udarbejdelse og ændring af samværsplan pr. time                                           kr. 802,00

 

Administrationshonorar pr. måned                                                                    kr. 1056,00

 

Leje af samværslokale Vordingborg

Hverdage til kl. 17.00 (dog kl. 13.00 fredage) pr. time                                      kr. 435,00

Hverdage efter kl. 17.00, fredage efter kl. 13.00 samt lørdag og søndag        kr. 643,00

(minimumsbetaling) 2 timer pr. gang og forudsat i Familieplejens åbningstid)

 

Administrations udlejning pr. måned                                                                   kr. 551,00

Etableringshonorar ved indskrivning                                                                   kr. 551,00

 

Viceværtfunktion:

Hverdage fra kl. 15.00 til kl. 17.00 pr. time                                                             kr. 255,00

Hverdage efter kl. 17.00, fredag efter kl. 13.00 samt lørdag og søndag pr. time   kr. 373,00

 

 

Aflysning af aftale om samvær skal ske med mindst 7 dages varsel.

Såfremt aflysning sker med kortere varsel opkræves 75 % af samværsprisen pr. gang.

Såfremt der aflyses på selve samværsdagen, opkræves der 100 % af samværsprisen.

 

Udeblivelse/aflysning tidligere end 7 dage                                                       ej honorar

Med kortere varsel opkræves 75 % af samværsprisen, dog opkræves fuldt honorar, hvis der aflyses senere end 24 før samvær.

Befordringsgodtgørelse betales efter statens høje km-takst.

Aftalen er inkl. kaffe/te/sodavand/kiks.

Ønskes anden servering aftales dette særskilt.

Aktivitetsudgifter efter aftale.

Familieplejen Storstrøm fremsender månedlige regninger.

Opsigelsesvarsel løbende måned plus 1 måned

2017 FAMILIEPLEJEN STORSTRØM