Konsulenter

Vores samværskonsulenter har:

  • erfaring i at håndtere komplekse opgaver
  • vi har mulighed for hurtig tiltræden til opgaven
  • vores konsulenter har alle en social faglig uddannelse samt relevante kurser og efteruddannelse.
  • vi har alle mange års erfaring i arbejdet med anbragte børn og deres familier.
  • vores grundlæggende tilgang til forældre og forældresamtalen er inspireret af metoden: "den værdsættende samtale"
  • vi har gennem 4 år deltaget i et udviklingsprojekt, for at styrke samværet mellem børn og deres forældre.
  • alle konsulenter modtager ekstern supervision af en klinisk psykolog.
2017 FAMILIEPLEJEN STORSTRØM